Yeniden Açılışının 70. Yılında İmam Hatip Okulları

ve Türkiye'de Din Eğitimi
Uluslararası Sempozyumu

16-17 Ekim 2021 Saat 09:00

Cevahir Kongre Merkezi

#iho70yasinda
#iho70yasinda
Yeniden Açılışının 70. Yılında
İmam Hatip Okulları
ve Türkiye'de Din Eğitimi
Uluslararası Sempozyumu

16-17 Ekim 2021 Saat 09:00
Cevahir Kongre Merkezi

#iho70yasinda

Paydaşlar
Proje Hakkında
Proje Hakkında

Proje Hakkında

Geçmişte 1913’te Medresetü’l-Eimmeti ve’l-Hutaba, 1924’te İmam Hatip Mektepleri isimleriyle bazı denemeler olmakla beraber İmam Hatip Okulları düzenli bir şekilde Türk eğitim sistemindeki yerini 1951’de almıştır. 17 Ekim 2021 tarihi Türkiye’de İmam Hatip Okullarının (İmam Hatip High School/College) yeniden açılışının 70. yıldönümü olacaktır.

Devamı

Amaç

Sempozyumda hem İmam Hatip Okulları hem de Türkiye’deki din eğitimi İslam dünyasının farklı coğrafyalarındaki tecrübelerle mukayese edilecek, raporda ve çalıştaylarda işaret edilen eksiklerin uluslararası tecrübe ışığında nasıl giderileceği ve bu modelin nasıl daha mükemmel hale getirileceği sorularına cevaplar aranacaktır. Sempozyum tertip heyeti İmam Hatip Okullarının İslam dünyasının modernleşme ve yenileşme sürecinde özgün ve incelenmeye değer bir eğitim modeli olduğunu düşünmektedir.

Devamı
Amaç

Oturumlar

09:00 - 10:00
Kayıt Kabul
10:00 - 11:30
1-2 ve 3. Oturumlar

1. OTURUM A SALONU
ÖZGÜN BİR EĞİTİM MODELİ OLARAK İMAM HATİP OKULLARI


Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mahmut Ak

-    İmam Hatip Okulu Modelinin Ortaya Çıkışı ve Gelişimi
-    İmam Hatip Okulu Modelinin Temel Özellikleri
-    İmam Hatip Okullarında Yetişen İnsan Modeli

Dr. Mustafa Öcal
Doç. Dr. İbrahim Aşlamacı
Dr. Esra Albayrak


2. OTURUM B SALONU
TÜRKİYE’NİN DİNİ, SOSYAL ve KÜLTÜREL HAYATINA KATKILARI AÇISINDAN İMAM HATİP OKULLARI


Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ahmet Kızılay

-    İmam Hatip Okullarının Türkiye’de Dini Hayatın Gelişimine Katkıları
-    İmam Hatip Okullarının Türkiye’nin Sosyal Hayatına Katkıları
-    İmam Hatip Okullarının Türkiye’nin Kültürel Hayatına Katkıları

Prof. Dr. Ejder Okumuş
Dr. Necdet Subaşı
Prof. Dr. Bilal Kemikli


3. OTURUM C SALONU
İLK İMAM HATİP OKULLARI, ÖNCÜLERİ VE GÖNÜLLÜ TEŞEKKÜLLER


Oturum Başkanı: Prof. Dr. Halis Ayhan

-    İstanbul, Konya, Ankara, Kayseri, Isparta, Kahramanmaraş, Adana
-    Mahmut Celaleddin Ökten
-    Hacıveyiszade Mustafa Kurucu
Dr. Kurtuluş Öztürk
Prof. Dr. Sadettin Ökten
Prof. Dr. Mustafa Fayda-Prof. Dr. Mustafa Sabri Küçükaşcı birlikte
 

11:50 - 13:20
4-5 ve 6. Oturumlar

4. OTURUM A SALONU
TÜRKİYE’DE KIZ İMAM HATİP OKULLARI TECRÜBESİ


Oturum Başkanı: Dr. Gülsüm Pehlivan Ağırakça

-    Türkiye’de Kız İmam Hatip Okullarının Kuruluşu ve Gelişimi
-    Kızların Okullaşmasında İmam Hatip Okullarının Katkıları
-    Kız İmam Hatip Okulları ve Gelecek Vizyonu
 
Dr. Ümmügül Betül Kanburoğlu Ergün
Dr. Zeliha Karaağaç Cingöz
Sıttıka Şahin


5. OTURUM B SALONU
ULUSLARARASI BOYUTLARIYLA İMAM HATİP OKULLARI


Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mustafa Fayda

-    İmam Hatip Okullarına Uluslararası Boyutun Eklenmesi ve Gelişimi
-    Uluslararası Proje AİHL Tecrübesi
-    Yurtdışındaki İmam Hatip Okulları (Türkiye irtibatlı)

Prof. Dr. İrfan Aycan
Mehmet Türkmen
Dr. Abdülhalim İnam


6. OTURUM C SALONU
BALKANLAR VE KUZEY AFRİKA’DA DİN EĞİTİMİ VE ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI 


Oturum Başkanı: Prof. Dr. Bedreddin Çetiner

-    Balkanlar (Bulgaristan, Kosova, Bosna-Hersek)
-    Kuzey Afrika (Tunus, Fas)
-    Mısır (Ezher Orta Öğretim Kurumları)

Prof. Dr. Demal Latic
Dr. Mounir Kamantar
Iraqi Youssef  Muhammad Youssef

14:30 - 16:00
7-8 ve 9. Oturumlar

7. OTURUM A SALONU
ORTA ASYA VE UZAK DOĞU’DA DİN EĞİTİMİ VE ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI


Oturum Başkanı: Doç. Dr. Ali Osman Kuşakçı

-    Hindistan, Pakistan, Afganistan
-    Malezya, Endonezya 
-    Orta Asya

Muhammad Rafique Tahir
Dr. Azhar Ahmad
Nurbek Shamraliev


8. OTURUM B SALONU
İMAM HATİP OKULLARI VE GELECEK TASAVVURU


Oturum Başkanı: Prof. Dr. Birol Akgün

-    21.Yüzyıl Yeterlilikleri ve İmam Hatip Okulları
-    İmam Hatip Okullarının Vizyonunu Yeniden Düşünmek

Dr. Nazif Yılmaz
Prof. Dr. Gülfettin Çelik


9. OTURUM C SALONU
YÜKSEK DİN ÖĞRETİMİNDE TARİHSEL TECRÜBE


Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ziya Kazıcı

-    Nizamiye Öncesi ve Nizamiye Medreseleri
-    Nizamiye Sonrası Medreseler
-    Osmanlı Medreseleri

Doç. Dr. Beytullah Kaya
Prof. Dr. Ahmet Ocak
Prof. Dr. Yaşar Sarıkaya
 

10. OTURUM A SALONU
TÜRKİYE’NİN YÜKSEK DİN ÖĞRETİMİ TECRÜBESİ


Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mehmet Emin Ay

-    Türkiye’de Yüksek Din Öğretimi 
-    Yüksek İslam Enstitüleri
-    İlahiyat Fakülteleri

Prof. Dr. Nevzat Yaşar Aşıkoğlu
Prof. Dr. Muhammet Şevki Aydın
Prof. Dr. Süleyman Akyürek


11. OTURUM B SALONU
ORTA DOĞU, MISIR VE KUZEY AFRİKA’DA YÜKSEK DİN ÖĞRETİMİ 


Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ahmet Ağırakça

-    Mısır (Ezher)
-    Kuzey Afrika Tecrübesi (Zeytune ve Karaviyyin)
-    Şam ve Bağdat Tecrübeleri

Dr. Ahmet Bebars
Prof. Dr. Abdellah Errachidi, Dr. Beddy Ebnou
Prof. Dr. Imadeddin er-Rasheed


12. OTURUM C SALONU
ORTA ASYA VE UZAK DOĞU’DA YÜKSEK DİN ÖĞRETİMİ 


Oturum Başkanı: Prof. Dr. Serdar Demirel

-    Orta Asya Tecrübesi
-    Hindistan Tecrübesi
-    Malezya, Endonezya Tecrübesi

Dr. Elmira Muratova
Khalid Saifullah Rahmani
Doç. Dr. Mehmet Özay
 

13. OTURUM A SALONU
GÜNÜMÜZDE TÜRKİYE VE İSLAM DÜNYASINDA YÜKSEK DİN ÖĞRETİMİNİN GELECEĞİ


Oturum Başkanı: Prof. Dr. Suat Cebeci

-    21. Yüzyıl Yeterlilikleri Çerçevesinde Yüksek Din Öğretimini Yeniden Düşünmek
-    Yüksek Din Öğretiminin Uluslararası Boyutunu Geliştirmek
-    Yüksek Din Öğretiminin Müfredat ve Program Yapısını Yeniden Düşünmek

Prof. Dr. Halis Aydemir
Prof. Dr. Mehmet Görmez
Prof. Dr. Murteza Bedir


14. OTURUM B SALONU
TÜRKİYE’NİN İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA DİN ÖĞRETİMİ TECRÜBESİ


Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ramazan Muslu

-    İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Din Dersleri
-    Çokkültürlü Toplumlarda Din Öğretimi
-    İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Seçmeli Din Dersleri

Doç. Dr. Mahmut Zengin 
Prof. Dr. Recep Kaymakcan
Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı


15. OTURUM C SALONU
İLK VE ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA AHLAK VE DEĞERLER EĞİTİMİ


Oturum Başkanı: Prof. Dr. Fahrettin Atar

-    İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Ahlak ve Değerler Eğitimi
-    Değerler Eğitimine İlişkin Farklı Yaklaşımlar
-    İslam Dünyasında Değerler Eğitimine Genel Bir Bakış

Alpaslan Durmuş
Doç. Dr. Hasan Meydan
Dr. Ilham Nasser
 

11:30 - 12:00
Çay-Kahve Arası
12:00 - 12:15
Sonuç Bildirgesi

Konuşmacılar

Prof. Dr. Abdellah Errachidi -
Prof. Dr. Abdellah Errachidi
Prof. Dr. Ahmet Ocak -
Prof. Dr. Ahmet Ocak
Prof. Dr. Bilal Kemikli -
Prof. Dr. Bilal Kemikli
Prof. Dr. Cemal Latic -
Prof. Dr. Cemal Latic
Prof. Dr. Ejder Okumuş -
Prof. Dr. Ejder Okumuş
Prof. Dr. Gülfettin Çelik -
Prof. Dr. Gülfettin Çelik
Prof. Dr. Halis Aydemir -
Prof. Dr. Halis Aydemir
Prof. Dr. Imadeddin er-Rasheed -
Prof. Dr. Imadeddin er-Rasheed
Prof. Dr. İrfan Aycan -
Prof. Dr. İrfan Aycan
Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı -
Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı
Prof. Dr. Mehmet Görmez -
Prof. Dr. Mehmet Görmez
Prof. Dr. Muhammet Şevki Aydın -
Prof. Dr. Muhammet Şevki Aydın
Prof. Dr. Murteza Bedir -
Prof. Dr. Murteza Bedir
Prof. Dr. Mustafa Fayda -
Prof. Dr. Mustafa Fayda
Prof. Dr. Mustafa Sabri Küçükaşcı -
Prof. Dr. Mustafa Sabri Küçükaşcı
Prof. Dr. Nevzat Yaşar Aşıkoğlu -
Prof. Dr. Nevzat Yaşar Aşıkoğlu
Prof. Dr. Recep Kaymakcan -
Prof. Dr. Recep Kaymakcan
Prof. Dr. Sadettin Ökten -
Prof. Dr. Sadettin Ökten
Prof. Dr. Süleyman Akyürek -
Prof. Dr. Süleyman Akyürek
Prof. Dr. Yaşar Sarıkaya -
Prof. Dr. Yaşar Sarıkaya
Doç. Dr. Beytullah Kaya -
Doç. Dr. Beytullah Kaya
Doç. Dr. Hasan Meydan -
Doç. Dr. Hasan Meydan
Doç. Dr. İbrahim Aşlamacı -
Doç. Dr. İbrahim Aşlamacı
Doç. Dr. Mahmut Zengin  -
Doç. Dr. Mahmut Zengin
Doç. Dr. Mehmet Özay -
Doç. Dr. Mehmet Özay
Dr. Abdülhalim İnam -
Dr. Abdülhalim İnam
Dr. Ahmet Bebars -
Dr. Ahmet Bebars
Dr. Azhar Ahmad -
Dr. Azhar Ahmad
Dr. Beddy Ebnou -
Dr. Beddy Ebnou
Dr. Elmira Muratova -
Dr. Elmira Muratova
Dr. Esra Albayrak -
Dr. Esra Albayrak
Dr. Ilham Nasser -
Dr. Ilham Nasser
Dr. Kurtuluş Öztürk -
Dr. Kurtuluş Öztürk
Dr. Mounir Kamantar -
Dr. Mounir Kamantar
Dr. Mustafa Öcal -
Dr. Mustafa Öcal
Dr. Nazif Yılmaz -
Dr. Nazif Yılmaz
Dr. Necdet Subaşı -
Dr. Necdet Subaşı
Dr. Ümmügül Betül K. Ergün -
Dr. Ümmügül Betül K. Ergün
Dr. Zeliha Karaağaç Cingöz -
Dr. Zeliha Karaağaç Cingöz
Alpaslan Durmuş -
Alpaslan Durmuş
Iraqi Youssef Muhammad Youssef -
Iraqi Youssef Muhammad Youssef
Khalid Saifullah Rahmani -
Khalid Saifullah Rahmani
Mehmet Türkmen -
Mehmet Türkmen
Muhammad Rafique Tahir -
Muhammad Rafique Tahir
Nurbek Shamraliev -
Nurbek Shamraliev
Sıttıka Şahin -
Sıttıka Şahin
Tüm Konuşmacılar

Paydaşlar