Yeniden Açılışının 70. Yılında İmam Hatip Okulları

ve Türkiye'de Din Eğitimi
Uluslararası Sempozyumu

16-17 Ekim 2021 Saat 09:00

Cevahir Kongre Merkezi

#iho70yasinda

Hakkında

Yeniden Açılışının 70. Yılında İmam Hatip Okulları
ve Türkiye'de Din Eğitimi Uluslararası Sempozyumu
 (İstanbul, 15-17 Ekim 2021)

Geçmişte 1913’te Medresetü’l-Eimmeti ve’l-Hutaba, 1924’te İmam Hatip Mektepleri isimleriyle bazı denemeler olmakla beraber İmam Hatip Okulları düzenli bir şekilde Türk eğitim sistemindeki yerini 1951’de almıştır. 17 Ekim 2021 tarihi Türkiye’de İmam Hatip Okullarının  (İmam Hatip High School/College) yeniden açılışının 70. yıldönümüdür.

MEDAR ve Medeniyetler İttifakı Ulusal Eşgüdüm Başkanı Prof. Dr. Bekir Karlığa başkanlığında hazırlanan “TÜRKİYE’DE DİN EĞİTİMİ-Mevcut Durum, Sorunlar, Çözüm Önerileri Raporu” 2020 Eylül ayında tamamlanmış ve 2021 Ocak ayında Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edilmiş ve Zât-ı Devletlerinin bilgisi dâhilinde bir uluslararası sempozyum da gerçekleştirilmesi gündeme alınmıştı. Raporun sunulmasının ardından yapılan istişareler neticesinde bu raporu merkeze alan üç çalıştay düzenlenmesi ve böylelikle olgunlaştırılacak sürecin sonunda Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), MEDAR (İstanbul Uluslararası Medeniyet Araştırmaları Derneği) ve ÖNDER iş birliği ile organize edilecek uluslararası bir sempozyumla taçlandırılması kararlaştırıldı.

“TÜRKİYE’DE DİN EĞİTİMİ-Mevcut Durum, Sorunlar, Çözüm Önerileri Raporu” çerçevesinde Prof. Dr. Bekir Karlığa öncülüğünde yürütülen çalışmalar kapsamında çalıştayların ilki İmam Hatip Okulları odaklı olarak 23.03.2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir. İkincisi 18.05.2021 tarihinde İlk ve Orta Öğretim Kademelerinde Okutulan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersleri, Seçmeli Din Dersleri, Diğer Derslerdeki Değerler Eğitimi odaklı Genel Din Öğretimi konulu gerçekleştirilmiştir. Üçüncüsü ise İlahiyat ve İslamî İlimler Fakülteleri odaklı Yüksek Din Öğretimi konulu olarak 16.06.2021 tarihinde yapılmıştır. Bu çalıştaylardan sonra uluslararası katılımla 15-17 Ekim 2021 tarihlerinde de YENİDEN AÇILIŞININ 70. YILINDA İMAM HATİP OKULLARI VE TÜRKİYE’DE DİN EĞİTİMİ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU gerçekleştirilecektir.