Yeniden Açılışının 70. Yılında İmam Hatip Okulları

ve Türkiye'de Din Eğitimi
Uluslararası Sempozyumu

16-17 Ekim 2021 Saat 09:00

Cevahir Kongre Merkezi

#iho70yasinda

Hedefler

Türkiye’deki 70 yıllık İmam Hatip Okulları tecrübesini bütün yönleriyle tespit etmek.
“Bir din eğitimi modeli olarak” İmam Hatip Okulları tecrübesinin çerçevesini belirlemek.
Türkiye’deki din eğitimi tecrübesini bütün boyutlarıyla (İmam Hatip Okulları, genel din öğretimi ve yüksek din öğretimi) ele almak.
İslam ülkelerindeki modernleşme ve yenileşme sürecinde uygulamaya konulan özgün ve incelenmeye değer eğitim modelleri hakkında bilgi edinmek.
Din eğitimi alanında Türkiye’de ortaya çıkan tecrübeyi İslam dünyasının farklı coğrafyalarındaki klasik ve modern din eğitimi tecrübeleriyle mukayese etmek.
İslam dünyasının farklı coğrafyalarındaki din eğitimi modellerinden istifade etmek.