Yeniden Açılışının 70. Yılında İmam Hatip Okulları

ve Türkiye'de Din Eğitimi
Uluslararası Sempozyumu

16-17 Ekim 2021 Saat 09:00

Cevahir Kongre Merkezi

#iho70yasinda

Sempozyum Amacı

Sempozyumda hem İmam Hatip Okulları hem de Türkiye’deki din eğitimi İslam dünyasının farklı coğrafyalarındaki tecrübelerle mukayese edilecek, raporda ve çalıştaylarda işaret edilen eksiklerin uluslararası tecrübe ışığında nasıl giderileceği ve bu modelin nasıl daha mükemmel hale getirileceği sorularına cevaplar aranacaktır. Sempozyum tertip heyeti İmam Hatip Okullarının İslam dünyasının modernleşme ve yenileşme sürecinde özgün ve incelenmeye değer bir eğitim modeli olduğunu düşünmektedir.


Sempozyumda yukarıda zikredilen üç ana başlık olmakla beraber ağırlık İmam Hatip Okullarına verilecektir. Bu sempozyumun temel gayesi Türkiye’deki din eğitimi tecrübesinin diğer İslam ülkelerindeki benzer tecrübelerle mukayesesini yapmak, gelişen ve değişen dünyamızda yeni ihtiyaçları göz önünde tutan önerileri de derleyerek din eğitimi alanında İslam dünyasındaki birikimden istifade etmeye çalışmaktır.