Yeniden Açılışının 70. Yılında İmam Hatip Okulları

ve Türkiye'de Din Eğitimi
Uluslararası Sempozyumu

16-17 Ekim 2021 Saat 09:00

Cevahir Kongre Merkezi

#iho70yasinda

Oturumlar

09:00 - 10:00
Kayıt Kabul
10:00 - 11:30
1-2 ve 3. Oturumlar

1. OTURUM A SALONU
ÖZGÜN BİR EĞİTİM MODELİ OLARAK İMAM HATİP OKULLARI


Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mahmut Ak

-    İmam Hatip Okulu Modelinin Ortaya Çıkışı ve Gelişimi
-    İmam Hatip Okulu Modelinin Temel Özellikleri
-    İmam Hatip Okullarında Yetişen İnsan Modeli

Dr. Mustafa Öcal
Doç. Dr. İbrahim Aşlamacı
Dr. Esra Albayrak


2. OTURUM B SALONU
TÜRKİYE’NİN DİNİ, SOSYAL ve KÜLTÜREL HAYATINA KATKILARI AÇISINDAN İMAM HATİP OKULLARI


Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ahmet Kızılay

-    İmam Hatip Okullarının Türkiye’de Dini Hayatın Gelişimine Katkıları
-    İmam Hatip Okullarının Türkiye’nin Sosyal Hayatına Katkıları
-    İmam Hatip Okullarının Türkiye’nin Kültürel Hayatına Katkıları

Prof. Dr. Ejder Okumuş
Dr. Necdet Subaşı
Prof. Dr. Bilal Kemikli


3. OTURUM C SALONU
İLK İMAM HATİP OKULLARI, ÖNCÜLERİ VE GÖNÜLLÜ TEŞEKKÜLLER


Oturum Başkanı: Prof. Dr. Halis Ayhan

-    İstanbul, Konya, Ankara, Kayseri, Isparta, Kahramanmaraş, Adana
-    Mahmut Celaleddin Ökten
-    Hacıveyiszade Mustafa Kurucu
Dr. Kurtuluş Öztürk
Prof. Dr. Sadettin Ökten
Prof. Dr. Mustafa Fayda-Prof. Dr. Mustafa Sabri Küçükaşcı birlikte
 

11:50 - 13:20
4-5 ve 6. Oturumlar

4. OTURUM A SALONU
TÜRKİYE’DE KIZ İMAM HATİP OKULLARI TECRÜBESİ


Oturum Başkanı: Dr. Gülsüm Pehlivan Ağırakça

-    Türkiye’de Kız İmam Hatip Okullarının Kuruluşu ve Gelişimi
-    Kızların Okullaşmasında İmam Hatip Okullarının Katkıları
-    Kız İmam Hatip Okulları ve Gelecek Vizyonu
 
Dr. Ümmügül Betül Kanburoğlu Ergün
Dr. Zeliha Karaağaç Cingöz
Sıttıka Şahin


5. OTURUM B SALONU
ULUSLARARASI BOYUTLARIYLA İMAM HATİP OKULLARI


Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mustafa Fayda

-    İmam Hatip Okullarına Uluslararası Boyutun Eklenmesi ve Gelişimi
-    Uluslararası Proje AİHL Tecrübesi
-    Yurtdışındaki İmam Hatip Okulları (Türkiye irtibatlı)

Prof. Dr. İrfan Aycan
Mehmet Türkmen
Dr. Abdülhalim İnam


6. OTURUM C SALONU
BALKANLAR VE KUZEY AFRİKA’DA DİN EĞİTİMİ VE ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI 


Oturum Başkanı: Prof. Dr. Bedreddin Çetiner

-    Balkanlar (Bulgaristan, Kosova, Bosna-Hersek)
-    Kuzey Afrika (Tunus, Fas)
-    Mısır (Ezher Orta Öğretim Kurumları)

Prof. Dr. Demal Latic
Dr. Mounir Kamantar
Iraqi Youssef  Muhammad Youssef

14:30 - 16:00
7-8 ve 9. Oturumlar

7. OTURUM A SALONU
ORTA ASYA VE UZAK DOĞU’DA DİN EĞİTİMİ VE ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI


Oturum Başkanı: Doç. Dr. Ali Osman Kuşakçı

-    Hindistan, Pakistan, Afganistan
-    Malezya, Endonezya 
-    Orta Asya

Muhammad Rafique Tahir
Dr. Azhar Ahmad
Nurbek Shamraliev


8. OTURUM B SALONU
İMAM HATİP OKULLARI VE GELECEK TASAVVURU


Oturum Başkanı: Prof. Dr. Birol Akgün

-    21.Yüzyıl Yeterlilikleri ve İmam Hatip Okulları
-    İmam Hatip Okullarının Vizyonunu Yeniden Düşünmek

Dr. Nazif Yılmaz
Prof. Dr. Gülfettin Çelik


9. OTURUM C SALONU
YÜKSEK DİN ÖĞRETİMİNDE TARİHSEL TECRÜBE


Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ziya Kazıcı

-    Nizamiye Öncesi ve Nizamiye Medreseleri
-    Nizamiye Sonrası Medreseler
-    Osmanlı Medreseleri

Doç. Dr. Beytullah Kaya
Prof. Dr. Ahmet Ocak
Prof. Dr. Yaşar Sarıkaya
 

10. OTURUM A SALONU
TÜRKİYE’NİN YÜKSEK DİN ÖĞRETİMİ TECRÜBESİ


Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mehmet Emin Ay

-    Türkiye’de Yüksek Din Öğretimi 
-    Yüksek İslam Enstitüleri
-    İlahiyat Fakülteleri

Prof. Dr. Nevzat Yaşar Aşıkoğlu
Prof. Dr. Muhammet Şevki Aydın
Prof. Dr. Süleyman Akyürek


11. OTURUM B SALONU
ORTA DOĞU, MISIR VE KUZEY AFRİKA’DA YÜKSEK DİN ÖĞRETİMİ 


Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ahmet Ağırakça

-    Mısır (Ezher)
-    Kuzey Afrika Tecrübesi (Zeytune ve Karaviyyin)
-    Şam ve Bağdat Tecrübeleri

Dr. Ahmet Bebars
Prof. Dr. Abdellah Errachidi, Dr. Beddy Ebnou
Prof. Dr. Imadeddin er-Rasheed


12. OTURUM C SALONU
ORTA ASYA VE UZAK DOĞU’DA YÜKSEK DİN ÖĞRETİMİ 


Oturum Başkanı: Prof. Dr. Serdar Demirel

-    Orta Asya Tecrübesi
-    Hindistan Tecrübesi
-    Malezya, Endonezya Tecrübesi

Dr. Elmira Muratova
Khalid Saifullah Rahmani
Doç. Dr. Mehmet Özay
 

13. OTURUM A SALONU
GÜNÜMÜZDE TÜRKİYE VE İSLAM DÜNYASINDA YÜKSEK DİN ÖĞRETİMİNİN GELECEĞİ


Oturum Başkanı: Prof. Dr. Suat Cebeci

-    21. Yüzyıl Yeterlilikleri Çerçevesinde Yüksek Din Öğretimini Yeniden Düşünmek
-    Yüksek Din Öğretiminin Uluslararası Boyutunu Geliştirmek
-    Yüksek Din Öğretiminin Müfredat ve Program Yapısını Yeniden Düşünmek

Prof. Dr. Halis Aydemir
Prof. Dr. Mehmet Görmez
Prof. Dr. Murteza Bedir


14. OTURUM B SALONU
TÜRKİYE’NİN İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA DİN ÖĞRETİMİ TECRÜBESİ


Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ramazan Muslu

-    İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Din Dersleri
-    Çokkültürlü Toplumlarda Din Öğretimi
-    İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Seçmeli Din Dersleri

Doç. Dr. Mahmut Zengin 
Prof. Dr. Recep Kaymakcan
Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı


15. OTURUM C SALONU
İLK VE ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA AHLAK VE DEĞERLER EĞİTİMİ


Oturum Başkanı: Prof. Dr. Fahrettin Atar

-    İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Ahlak ve Değerler Eğitimi
-    Değerler Eğitimine İlişkin Farklı Yaklaşımlar
-    İslam Dünyasında Değerler Eğitimine Genel Bir Bakış

Alpaslan Durmuş
Doç. Dr. Hasan Meydan
Dr. Ilham Nasser
 

11:30 - 12:00
Çay-Kahve Arası
12:00 - 12:15
Sonuç Bildirgesi